Giới thiệu chung

Xin chào mừng các bậc cha mẹ học sinh và các con đã đến với Trường THPT Thăng Long, ngôi trường đã khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện và kỷ cương nền nếp hàng đầu khối trường THPT của thành phố Hải Phòng. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý CMHS và các con lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, tràn đầy niềm tin về sự nghiệp trồng người của trường THPT Thăng Long trên con đường phát triển và hội nhập...

Xem tiếp

Việc xây dựng và triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016 - 2021 và tầm nhìn 2025” còn có ý nghĩa rất quan trọng đối với Trường THPT Thăng Long trong việc thực hiện chính sách xã hội hoá giáo dục của Đảng và nhà nước, thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD và ĐT theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013. Góp phần xây dựng ngành giáo dục thành phố Hải Phòng phát triển, đáp ứng yêu cầu đất nước, hội nhập Khu vực và Quốc tế.

"Con" là tài sản quý của cha mẹ, là sản phẩm của giáo dục (GD), "Dạy con nên người" là "khoa học" và "nghệ thuật". Muốn con "nên người" trước tiên cha mẹ cần đầu tư cho GD đúng phương pháp. Đầu tư cho GD để cải tạo giống nòi, để xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. "Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển bền vững”. Vì thế, việc chọn một ngôi trường thật tốt để khai sáng tri thức và phát triển nhân cách cho con chắc chắn luôn được các bậc CMHS quan tâm sâu sắc. Chúng tôi tự hào giới thiệu

Bố mẹ vào Sài Gòn lượm ve chai, từ lớp 8 Chiến đã một mình cơm nước, chăm sóc hai cậu em trai trong căn nhà lợp mái tôn chưa hoàn thiện.Thống kê truy cập